Hľadáme brigádnikov

Hľadáme brigádnikov

– na predaj ovocných stromkov v jarnej sezóne,

– na pomocné záhradnícke práce pri vyberaní, triedení ovocných stromkov, aplikáciu chemickej ochrany

Bližšie info na telefónnych číslach:
+421 905 204 908
+421 46 543 15 75

Kontaktná osoba:
RNDr. Ladislav Pecho PhD.
konateľ

 

Kontaktovať nás môžete aj mailom: crz@crz.sk