Skica a predbežné konzultácie sú v prípade realizácie sadových úprav zdarma. Projekt výsadby s osadzovacím plánom podľa rozsahu prác je spoplatnený. V prípade záujmu Vám na základe odsúhlaseného rozpočtu kompletnú výsadbu aj zrealizujeme.