Centrum rozvoja záhradníctva, spol. s r.o.

Adresa: Hornonitrianska 20, 971 01 Prievidza

Telefón: 046/ 543 15 75,  Mobil: 0905 204 908,  E-mail: crz@crz.sk

Fakturačné údaje

Centrum rozvoja záhradníctva, spol. s r.o.
Adresa: Hornonitrianska 20, Prievidza, 971 01
IČO: 31 610 501 , IČ-DPH: SK2020468175.  Číslo účtu: SK22 7500 0000 0040 2469 2804 (ČSOB)
Výpis z Obchodného registra

 

Kontaktný formulár

V prípade, že máte akékoľvek otázky alebo si by ste chceli viac informácii o produktoch, neváhajte nás kontaktovať.