Vážení priatelia pestovatelia, záhradkári, milovníci rastlín!Ladislav Pecho - CRZ

Spoločnosť Centrum rozvoja záhradníctva vznikla v r. 1994. Pôsobí v oblasti záhradníctva s hlavným dôrazom na ovocinárstvo.

Od počiatku vzniku sa spoločnosť zameriavala na selekciu, hodnotenie a introdukciu nových odrôd predovšetkým drobného a menej známeho ovocia. Postupne sa hlavnou aktivitou stala škôlkárska produkcia všetkých ovocných druhov a sadeníc jahôd. V týchto komoditách ostáva našou snahou dopĺňať a rozširovať ponúkaný sortiment, aby sme Vám mohli ponúknuť osvedčené, ale aj nové, vysoko produktívne a odolné odrody (napr. licencia na množenie egreša PAX). V ostatných rokoch sme rozšírili sortiment aj o citrusy a ďalšie subtropické ovocné druhy.

Naša ponuka tiež zahŕňa široký sortiment ihličnatých, listnatých, vresovištných rastlín, trvaliek, tráv a ruží. Pre Vašu okrasnú záhradu tak máte možnosť výberu atraktívnych dominantných solitérnych rastlín ako aj veľmi širokého sortimentu doplnkových a výplňových druhov z hľadiska vzrastnosti, doby a termínu kvitnutia, farby, habitusu a účelu využitia. Poskytujeme tiež projekčné a realizátorské služby.

Z vlastných produkčných výsadieb ponúkame hodnotné čerstvé ovocie ako jahody, jablká a broskyne. (Fotogaléria škôlky)

Sme radi, že našim zákazníkom, ktorými sú okrem individuálnych záhradkárov aj viaceré záhradné centrá, môžeme každoročne ponúknuť mimoriadne široký sortiment druhov a odrôd vrátane viacerých noviniek. Tento sortiment ponúkame aj na pravidelných, najmä jarných výstavách (napr. Záhradkár Trenčín).

Teší nás Váš pretrvávajúci záujem. Množstvo štandardných aj doplnených nových informácií sa nachádza na našich web stránkach. Dlhoroční, skúsení pracovníci Vám radi poskytnú odborné informácie k výberu odrôd pre rôzne stanovištia, pestovateľské rady k výsadbe, rezu a ošetrovaniu, aby Vám vybrané rastliny stále prinášali očakávaný úžitok a krásu.

RNDr. Ladislav Pecho, PhD.
konateľ