Gaštany jedlé opäť v predaji!

Po uplynutí karanténneho opatrenia voči hrčiarke gaštanovej sú stromčeky gaštana jedlého opäť dostupné v našej predajni. Napadnutý tovar z dovozu bol kompletne zlikvidovaný spálením. V priebehu celej doby trvania karantény boli všetky domáce stromčeky prísne sledované a nevyskytli sa žiadne príznaky tohto ochorenia. Preto je možné opäť